MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670111a Ministerie van CRM - B. Wagemans aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (B. Wagemans)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Rijswijk, 11 januari 1967

 

Rijswijk (Z.H.),

11 januari 1967

onderwerp

eregeld 1967

 

Zeer geachte heer Vermeulen,

Onder het gebruikelijke voorbehoud, dat de begrotingswetgever mij daartoe de vereiste middelen ter beschikking stelt, verleen ik u voor het jaar 1967 een eregeld van f 2.700,−. Dit bedrag zal op de gebruikelijke wijze in vier gelijke termijnen per kwartaal worden uitgekeerd.

Voor de uitbetaling van de eerste termijn worden maatregelen genomen.

De Minister,

namens deze,

het hoofd van de onderafdeling Muziek en Danskunst,

B.P. Wagemans

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA