MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460101 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 1 januari 1946

Louveciennes

1 Januari 1946

Beste Marie,

Mijn hartelijkste gelukwenschen voor 't jaar dat vandaag begint.

Waarom heb je niet geantwoord op den brief dien ik je zond vorigen zomer? Ik herinner me niet precies den datum. Zou je hem niet ontvangen hebben of is 't je onmogelijk te schrijven, vroeg ik me reeds dikwijls, want al hoor je weinig van me, ik denk aan je.

Hier niet veel verandering. Donald is gedemobiliseerd. Roland gaat waarschijnlijk trouwen na Paschen met een meisje uit la Vendée. De algemeene toestand in Frankrijk is zeer ongunstig, en we hebben steeds zuinig te eten.

Ik hoop het beste voor je gezondheid en omhels je hartelijk.

je broer Matthijs

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA