MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19040115 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

Matthijs Vermeulen

aan

Chris van der Meulen

Heeswijk, medio januari 1904

[begin ontbreekt]

We hebben bijna vlak achter elkander 5 concoursen gehad, zoodat wij als we het een achter den rug hadden weer op het ander konden gaan studeeren net of ze ons wilden pesten. Gullie hebt het heel gemakkelijk. Iedere week concours dat kunt ge wel in een uur leren maar 60 of 70 blz. Kerkelijke Geschiedenis dat is me geen kleinigheid hoor... Toen moeder uw eersten brief las en zag dat ge daar ook al moest werken werd ze bedroefd. Dat had ge er ook wel wat dichterlijker neer kunnen zetten... Nou veel wederwaardigheden heb ik dit trimester anders nog niet gehad want hier is het een echt dood gat dat zult ge op uw bezoeken wel ondervonden hebben zoodat ik u, frater care, niet kan verrassen met prachtige natuurbeschrijvingen van Heeswijk's omstreken noch van bergen en dalen noch van kanalen en sluizen. Ik hoop dat ik onder de Paasvakantie eens in Thieu kom dan kan ik eens zien wat er allemaal van aan is wat ge vertelt. Als het er allemaal uitziet zooals ge het mij afschildert zult ge er 's zomers vooral veel plezier hebben als alles even mooi in 't groen staat. Zoudt ge er ook fruit weg kunnen halen zooals hier? Nouw we zullen maar niet over zomer lullen. Ik zal u eerst eens iets van ons ijsvermaak vertellen. Daar zult ge naar watertanden. We hebben zooveel plaats als wij maar willen das anders dan bij jullie zoo'n kleinen vijver waar ge uw eigen nauwelijks kunt omdraaien en dan denk ik ook dat we hier wel zoo niet onder den knoet zullen zitten als bij jullie want we kunnen hier op het ijs uithalen als wij willen. Gewoonlijk gaat er maar één Heer mede. Als het goed ijs is gaan wij geregeld iederen dag. Al is het ook maar 2 vingers dik dan gaan wij toch nog. Tegen dat het tijd wordt om naar huis te gaan wordt er nog eens getaaiijsd. Den laatsten keer van dit jaar dat wij gingen stonden we op het laatst letterlijk op schollen van een vierkanten meter. Dan zakt er hier weer eens een in, dan daar. Maar daar kijken wij niet naar. Als ge dan maar uit het gezicht van den Heer blijft anders wordt ge naar huis gestuurd. We rijden hier toch maar op velden zoodat men er niet gauw verder dan het middel inzakt."

[slot ontbreekt]

origineel verloren gegaan; gepubliceerd in Christian van der Meulen Matthijs Vermeulen / zijn leven, zijn muziek, zijn proza (Nieuwkoop 1982), 39-40