MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Colofon

De Matthijs Vermeulen website is een productie van de Matthijs Vermeulen Stichting in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De website werd gelanceerd op 16 februari 2018. De Stichting is de hieronder vermelde personen en instellingen bijzonder dankbaar voor hun medewerking.

Fondsen

Prins Bernhard Cultuurfonds (Sayers Fonds), Stichting Gavigniès, Stichting Dioraphte, het Jaap Hartenfonds, Stichting NUNC

Donateurs

Leo Janssen, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Stichting Instant Composer's Pool, Leo Samama, Mirjam Zandbergen-Braas

Artikelen

Correctie:
De Tijd, NRC, De Telegraaf, De Groene Amsterdammer: Odilia Vermeulen en Ton Braas
Soerabaiasch Handelsblad: Ton Braas, Hester Drost, Sacha Hermens-Braas, Marianne Lichtendahl-Bink, Marianne Meijer, Nicolette de Pater, Maurits Reijnen, Odilia Vermeulen
De Gids, De Muziek en andere periodieken: Odilia Vermeulen en Ton Braas
De eene grondtoon, Klankbord, De Muziek dat Wonder: Marian Roos, Maurits Reijnen, Odilia Vermeulen
Soerabaiasch Handelsblad uit Delpher: Rosalie Valencia-Diepenbrock, Odilia Vermeulen
Eindredactie: Ton Braas en Odilia Vermeulen

Brieven

Transcriptie: Ton Braas, Bodo Fremdt †, Sacha Hermens-Braas, Marianne Meijer, Linda Modderkolk, Marian Roos, Rosalie Valencia-Diepenbrock, Odilia Vermeulen
Collatie: Hester Drost, Maya Frèrejean, Kino Jansonius, Marianne Lichtendahl-Bink, Nicolette de Pater, Martie Severt, Annemiek Schrijver
Eindredactie: Ton Braas en Odilia Vermeulen

Realisering website

concept: Ton Braas
ontwerp: Studio Marise Knegtmans
uitvoering: Albert van der Veen en Hippo Software (Bert Bulder)

Scanning handschriften

Picturae BV, Imar van den Berg (accountmanager) en Bo Schoonhoven (project manager)

Scanning brieven

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Nederlands Muziek Instituut, Michiel Alkemade, Theo Braas, Hans Dreese, Nicolette de Pater, Rosalie Valencia-Diepenbrock, Jan Sytze van der Woude en in eigen beheer

Scanning foto's en documenten

Ton Braas en Odilia Vermeulen

Musicologisch advies

Jaap van Benthem

Auteursrecht

Aan deze website hebben zeer velen meegewerkt. Het auteursrecht op individuele bijdragen of (foto)werken wordt uitgeoefend door de Matthijs Vermeulen Stichting. Het auteursrecht op de elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking van werken (inclusief de brieven) van Matthijs Vermeulen, en op het ontwerp, het concept en de selectie van de site berust bij de Stichting. Waar nodig heeft de Stichting licenties van derden verworven, maar zij is er niet altijd in geslaagd rechthebbenden te achterhalen. De Stichting nodigt deze rechthebbenden uit zich alsnog te melden. Ook de uit licenties voortvloeiende rechten worden door de Stichting jegens derden uitgeoefend. Anders dan voor eigen studie en gebruik of door de Auteurswet toegestane citaten, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichting onderdelen van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Inhoudelijke disclaimer

De Stichting is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden naar aanleiding van individuele bijdragen of in licentie verworven werken.

De Matthijs Vermeulen Stichting is alle bovengenoemde personen en instellingen bijzonder erkentelijk voor hun medewerking.