MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19480101 Matthijs Vermeulen aan Lou Lichtveld - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Lou Lichtveld

 

Amsterdam, begin januari 1948

 

Zeer Geachte heer Lichtveld,

Uw briefje van Zaterdag, en het geschenk van uw boek, zijn een groote verrassing en vreugde voor mij geweest. In contact te komen met het enthousiasme van een werkelijk mensch is altijd een onprijsbare ervaring, maar dit zoo spontaan en direct te ontvangen van U heeft voor mij nog een meer dan bijzondere beteekenis. Ik gaf er wat voor als ik hierin van ons beiden de eerste had mogen zijn.

Ik had Uw boek echter al wel met nieuwsgierigheid zien liggen in de winkels, doch door sommige omstandigheden was ik ervan afgehouden om het te bemachtigen. Maar in dezelfde minuten nadat ik het kreeg van Uwe vriendenhand, ik behoef dit niet eens te zeggen eigenlijk, ben ik aan de lezing begonnen .En ik zou U onmiddellijk geantwoord hebben met het betuigen van mijn dank en mijn bewondering voor uw brillante, veelsoortige reflexen uit het rijk der sterren, hadde ik niet de twee volgende dagen moeten offeren aan het maken van een wekelijksch "stuk" en aan andere onvermijdbare noodzakelijkheden.

Daar ik vijf en twintig jaren in bijna totale afzondering van Holland [leefde] was het geheel nieuw voor me dat U zulk een prachtig, soepel, moireerend, transparant, solide, en poëtisch proza schrijft met alle uitnemendheden van het vers en soms zelfs meer. U zult begrijpen, denk ik, wanneer ik kiezen mag, hoe mijn voorkeur gaat naar Uw wakende herdrooming der oorsprongen in het zoo wonderlijke, tot de eerste werkelijkheid dalende en stijgende hoofdstuk Wording, – ofschoon ik hier elk Uwer gevoelens nog niet gelijk ik zou willen kan vatten als bindende gedachte. Maar inderdaad vreemd mogen wij 't noemen, zeldzaam, merkwaardig, dat wij zonder elkaar te vermoeden of te ontmoeten, een tijd lang hebben samengereisd door dezelfde "wegenlooze" domeinen en residenties, ieder naar hetzelfde doel, hoewel in andere tinten van licht.

Het zal mij verheugen wanneer nu na deze gezamelijke verkenningen achter de dingen, eenige omstandigheid ons spoedig bijeenbrengt te midden onzer dingen, en met de warmste gelukwenschen ben ik

Uw

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA