MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19180107 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 7 januari 1918

Amsterdam Maandagavond

7 Jan 1918

Waarde Cornelis,

Als ge het goed vindt kies ik den Dinsdag. Dus tot morgen avond tegen acht uur.

Vriendelijke groeten

tt

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut