Uitgangspunten bij het componeren

1    Polymelodie
2    Continuë Melodie
3    Symfon. Vorm
4    complete afschaffing van alle formule, schablone, cliché, procedé, en rethoriek.
    Elk werk zal zijn eigen wording hebben dus zijn eigen vorm.
    Elke melodie haar eigen wording dus eigen gedaante
    Niets komt terug in dezelfde verschijning. Alles stroomt en men baadt zich nimmer in dezelfde stroom.
    De Rede die de harmonie ordent van het vele