Notes sur Cadmus (verantwoording Lully-editie) - 1930

Henry Prunières (1886-1942), musicoloog, gespecialiseerd in de Franse Barok, had voor de uitgave van de Edition Complète des Oeuvres de J.B. Lully de medewerking van Vermeulen aangezocht voor de editie van Cadmus et Hermione. Hij verzorgde naar het origineel een piano-uittreksel van de partituur en een uitwerking van de becijferde bas. Na aanvankelijk enthousiasme over Vermeulens werk ontstonden er grote meningsverschillen. Uiteindelijk is de uitgave van er toch gekomen. Vermeulen bewaarde de Inleiding.