Notitie augustus 1956

Vermeulen's muziek kenmerkt zich door een radicale uitsluiting van alle bestanddelen en technische hulpmiddelen die in de loop der tijden formule zijn geworden en procedé. Zij vermijdt elke retorica. Zij wil directe uiting zijn van een gemoeds- of zielsgesteltenis.
    Hoewel dit standpunt leidde tot een grondige vernieuwing in het gebruik van het gehele muzikale materiaal bleef Vermeulen's opvatting van de melodie, de harmonie, het ritme en de vormgeving getrouw aan de onverwoestelijke beginselen die voortvloeien uit een methodische analyse van 25 eeuwen muziekgeschiedenis.
    Tot dusverre staat hij in deze reconstructieve zienswijzen alleen. Ook als schrijver is hij dientengevolge een geïsoleerde verschijning.

(niet overgeleverd voor welke gelegenheid Vermeulen deze overpeinzing heeft opgetekend)