Princiepen der Europese Muziek - boventonenreeksen

Voor de Princiepen der Europese Muziek (Uitgeversmaatschappij Holland, 1949) berekende Vermeulen de boventonenreeksen vanaf de C van het contra-octaaf (zie blz 123).