Aantekeningen voor het artikel Postludium op Preludium in De Groene Amsterdammer van 15 november 1947