Aantekeningen voor het artikel Beethoven en zijn neef, verschenen in De Groene Amsterdammer van 22 oktober 1955