We hebben een innerlijk leven - 1959

We hebben een innerlijk leven
Dat is onbetwistbaar, ontwijfelbaar

Voel maar eens even verdriet
Voel maar eens even plezier
als het opkomt
als het toeneemt
als het uitbarst

Dat ontbreekt in de moderne muziek over de hele gamma

En dat juist hebben we nodig in de muziek
of
er zijn geen mensen meer

Wat we nodig hebben zijn niet in de eerste plaats nieuwe klanken maar nieuwe situaties, nieuw innerlijk gebeuren, waaruit vanzelf een nieuw geluid zal opklinken.
Geen nieuwe sensaties (die zijn er altijd)
Maar nieuwe emoties die samen gaan met een vernieuwden kijk op de wereld.

Die neue Sachlichkeit, de polytonaliteit, het neo-classicisme, het neo- primitivisme, de atonaliteit, de dodekaphonie en og een paar andere afdwalingen
een verzuimd verleden dat iedereen tevergeefs tracht in te halen –