Aantekeningen voor het artikel Afscheid van Willem Pijper, verschenen in De Groene Amsterdammer van 29 maart 1947