MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19410427 Thea Diepenbrock aan Anny Vermeulen-van Hengst

Thea Diepenbrock

aan

Anny Vermeulen-van Hengst

Amsterdam, 27 april 1941

27 April 1941

Lieve Mevrouw,

Kort geleden werden ons uw groeten overgebracht door den Heer v. Wessel, wien ik toen vroeg mij te willen berichten als hij nòg eens naar Parijs ging. Die omweg is nu gelukkig niet meer noodig, het is een prettig gevoel weer rechtstreeks met elkaar in verbinding te kunnen zijn.

Wij waren erg blij, toen wij – zoowat eind Januari – goede berichten van u kregen. Wat had er met de oudste jongens niet kunnen gebeuren! En wij waren ook bang dat u misschien had moeten vluchten. Nu is het alweer bijna een jaar geleden dat de oorlog over Nederland kwam – hoe is het mogelijk! Ik vind het een kostelijk idee dat er al dien tijd al niet meer 2 maal per week een feuilleton naar Indië gaat en dat de dinsdagmiddag niet meer de eenige vrije middag is!

Wat is het toch dikwijls zoo in het leven, dat je in zorg zit over het een of ander, en dat er dan plotseling iets onverwacht goeds uit te voorschijn komt –, zooals nu die vierde symphonie. Hoe ver is zij al gevorderd, kunt u er iets van vertellen? Uw toon is, als altijd, zoo moedig; ik denk dikwijls dat het hebben van geldzorgen voor rijke menschen moeilijker is dan voor degenen die altijd moeilijkheden van dien aard hebben gekend. Intusschen moet u niet denken dat ik uw zorgen onderschat! Hebt u onze f 100,-gekregen? Het gaat over die clearing zoo langzaam. In Juni zal ik nog eens het zelfde bedrag sturen. Het is natuurlijk maar een onmogelijk klein beetje, omdat u vanzelfsprekend met alles maanden ten achter bent, maar wij kunnen niet meer doen, omdat wij verschillende menschen, die in dergelijke omstandigheden zijn, moeten helpen. Komt u voor een ondersteuning van de Association de secours in aanmerking? Het is zoo'n geluk dat u als gezin zoo'n harmonisch leven leidt, dat is toch de hoofdzaak. Wij zijn blij hier en daar een beetje te kunnen helpen. Het leven is hier wel veel duurder geworden, maar ik heb dit jaar goed verdiend, doordat ik veel meer leerlingen heb (dat is puur toeval, Joanna bijv. heeft er door den oorlog verloren) en doordat ik als recensent aan de Rotterdammer verbonden ben (tijdelijk).

Ik ga maar geen tweede blaadje meer beginnen.

Veel hartelijks aan u allen,

uw Thea

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA