MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570108 Donemus - E. van Es aan Matthijs Vermeulen

Donemus (E. van Es)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 8 januari 1957

 

8 Januari 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Mogen wij U nog even herinneren aan onze circulaire no 29 d.d. eind November, waarin wij U vroegen ons Uw biografie, geheel bijgewerkt, te willen toezenden vóór 15 December 1956.

Wij zouden het zeer op prijs stellen deze biografie thans omgaand te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Stichting DONEMUS,

E. van Es

Chef de Bureau.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus