MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650113 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - staatssecr. L.J.M. van de Laar - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (staatssecr. L.J.M. van de Laar)

 

Laren, 13 januari 1965

 

13 jan. 1965

Excellentie,

Het heeft mij zeer verheugd van Uwe Excellentie bij schrijven dato 31 dec. 1964 te mogen vernemen, dat Uwe Excellentie mij als toonkunstenaar een bijzonder eregeld wil verlenen van vijf duizend gulden jaarlijks.

Uw goedgunstige beschikking bevrijdt mij hiermede van zware zorgen, en stemt mij natuurlijkerwijze tot grote dankbaarheid. Ik stel het daarnaast niet minder op prijs dat de woorden Uwer Excellentie mij veroorloven Uw besluit te kunnen beschouwen als een blijk van erkenning. Het zal voor mij in de toekomst een dierbare plicht zijn met mijn beste krachten te trachten dit vertrouwen van Uwe Excellentie te rechtvaardigen.

Onder betuiging mijner diepe gevoelend van respect verblijf ik inmiddels

van Uwe Excellentie de dienstvaardige

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA