MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200215 Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert en Hilda Cornelis

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Evert en Hilda Cornelis

Watergraafsmeer, 15 februari 1920

Watergraafsmeer. 15 Februari. 1920

Beste Hilde en Evert,

Morgen 1.25 trekken we naar Bloemendaal, 11 Rustenburcherweg. Jullie komt ons van den zomer of wellicht eerder misschien wel eens opzoeken? De trein-verbindingen zijn vrij goed.

Sinds 1 Januari zat ik zonder gedienstige zooals je weet, vandaar dat ik niet nog eens bij jullie aan kwam. Dat jullie niet hier heen kwaamt is heusch zoo erg niet, hoor, het is zoo'n afgelegen hoekje. Klein Annytje maakt het best, ze slaapt 's nachts bijna een wijzertje rond, van 10 uur tot 's morgens over 9. En ze is heusch guitig, vroolijk en pienter. Het was niet veel "soeps", he, wat ik Evert Jr. zond, ik vond naderhand nog een paar russische en uit Singapore met "malay" erop, maar de hemel weet waar ik die nu weer opgeborgen heb. Als ik ze bij aankomst vind krijgt hij ze nog.

Hartelijke groeten, ook s.v.p. aan Mevrouw Seroen <ook fam. Leliveld please!> van ons beidjes en tot ziens!

Jullie

Anny Vermeulen-van Hengst.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut