MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Multatuli is geweest - Het Boek van Nu - 1951

Multatuli is geweest wat Nietzsche's Zarathustra noemde "de dooiwind, – een woedende stier, die ijs breekt met toornige hoornen."
Het bevroren Holland van het midden der vorige eeuw heeft hij stromend gemaakt. Hij staat als levenwekker, als lentebrenger, aan 't begin van ieder onzer mensen die hier, na een lange winterslaap, grote dingen deden.
Wij zitten opnieuw in een koude waar alles stolt en stokt, ook de adem om te spreken.
Wie zou vandaag, terwijl we verstijfd en verstomd ons door de drie moderne gratieën van domheid, hebzucht en nijd naar daden laten drijven die wijzelf afkeuren, naar een ongeluk laten slepen dat wij haten, – wie zou vandaag, tussen een volk welks hart jammert en jankt hoewel het zwijgen moet omdat niemand het horen wil, – wie zou vandaag het risico aandurven van Multatuli's naam en van zijn voorbeeld?
Dit is zijn actualiteit en zijn betekenis.