MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Het Compositieconcours Reine Elisabeth - Mens en Melodie - definitief en concept - 1954-02-15

Artikel in het februari-nummer van Mens en Melodie (44-45), tevens concept. Het is een reactie op de bijdrage van J. van Voorthuysen in het januari-nummer, alles nav het Concours Reine Elisabeth de Belgique waar Vermeulens Tweede symfonie de vijfde prijs had gekregen.