MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

De Stichting

Rond 1980 is de eerste Matthijs Vermeulen Stichting opgericht door Otto Ketting, Peter Jan Wagemans en Piet Veenstra. Dankzij hun inspanningen kwamen vier dubbelalbums van langspeelplaten tot stand met Vermeulens complete oeuvre. De opnames van dit grootse project, waaraan verscheidene musici en orkesten in de jaren 1982-1985 hebben meegewerkt, zijn samen met een paar registraties van later datum in 1994 op compact disc uitgebracht.

Ook de huidige Matthijs Vermeulen Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen. De stichting heeft in samenwerking met DONEMUS gedrukte edities van de partituren verzorgd, zowel van Vermeulens symfonisch oeuvre (voltooid in 1997) als van zijn liederen en kamermuziek (voltooid in 2006 en als Collected Chamber Music en Collected Songs uitgebracht in februari 2008). Op de website van DBNL zijn Vermeulen artikelen en publicaties toegankelijk gemaakt.

Thans streeft de stichting naar het uitbrengen op compact disc van nieuwe opnames van de werken.

De Matthijs Vermeulen Stichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194155. Het RSIN (fiscaal nummer ANBI) is 800379299 en het adres is:
Nieuwlarenweg 24, 1251 KA Laren NH

Resultatenrekening 2021 (pdf)
BELEIDSPLAN 2021-2025 Matthijs Vermeulen Stichting (pdf)

ACTIVITEITENVERSLAG 2021

Ten gevolge van de lock down heeft de MVS in het verslagjaar geen activiteiten ontplooid.

 

Jaarverslag 2017

Balans 2017

Jaarverslag 2018

Balans 2018

Jaarverslag 2021

Balans 2021

Bestuur:

voorzitter: prof. dr Paul Op de Coul
secr/penningmeester: dr Ton Braas
lid: drs Leo Samama
(de bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten)

Vertegenwoordiger van de erven:

Odilia Vermeulen

Comité van Aanbeveling: 

  • H.C. ten Berge – dichter, schrijver en vertaler
  • Marian van Dijk – directeur Museum Speelklok, voormalig directeur Slot Zuylen, voormalig directeur Donemus en De Concertzender
  • Sjarel Ex – kunsthistoricus, directeur Museum Boijmans Van Beuningen
  • Annemieke Gerritsma – jurist, adviseur kunst, cultuur en media, voormalig directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
  • Jard van Nes – zangeres
  • Ed Spanjaard – dirigent, pianist
  • Lucas Vis – dirigent, docent, voormalig artistiek directeur Conservatorium van Amsterdam
  • Emile Wennekes – hoogleraar Muziekwetenschap Universiteit Utrecht, voormalig voorzitter Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
  • Jan Zekveld – voormalig artistiek leider Philharmonie Zuid-Nederland en ZaterdagMatinee
  • Frits Zwart – musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut

JAARVERSLAG 2023

 

In het verslagjaar 2023 is alle aandacht uitgegaan naar de fondswerving, de keuze en de benadering van de musici voor het cd-project Kamermuziek van Matthijs Vermeulen in internationale context.

Meerdere fondsen zijn in september aangeschreven. Om verschillende redenen werden aanvragen afgewezen (te weinig educatief, ofschoon passend bij de doelstellingen van een fonds geen prioriteit).

Ook het zoeken naar musici heeft veel tijd en energie in beslag genomen: de benaderde musici konden meestentijds niet direct uitsluitsel geven. Daarna moest de zoektocht zich tot andere ensembles wenden. Uiteindelijk is in 2023 het tableau de la troupe tot stand gekomen met excellente musici van de jongere generatie: celliste Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom, het Lendvai Strijktrio (Nadia Wijzenbeek – viool, Ylvali Zilliacus – altviool, Marie Macleod – violoncello), violiste Emma Rooijackers en pianiste Hanna Shybayeva, het ADAM Quartet (Margot Kolodziej – viool, Hannelore De Vuyst – viool, José Nunes – altviool, Renée Timmer – violoncello), zangeres Katherine Dain en pianist Sam Armstrong en bariton Raoul Steffani.

JAARVERSLAG 2019 VAN DE MATTHIJS VERMEULEN STICHTING

Statutair heeft de Matthijs Vermeulen Stichting als doelstelling:

                  het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen door het verzamelen van gelden voor het in druk uitbrengen van zijn partituren en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

ACTIVITEITEN

Zoals gemeld in het vorige jaarverslag heeft op 16 februari 2018 de overdracht plaats gevonden van het archief-Vermeulen aan Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Aan de feestelijke bijeenkomst was de lancering gekoppeld van de nieuwe website.

Bij nader kritisch beschouwen van de grote hoeveelheid ingevoerde brieven bleek dat er door de vertaalslag van Word-bestanden naar webfiles vele schoonheidsfoutjes waren ontstaan die eerder niet opgemerkt waren. Deze bevonden zich voornamelijk in de koppen van de brieven en werkten enigszins storend. Ook de systematiek van de Index diende consequenter gemaakt te worden.

Albert van der Veer was medio 2019 bereid tijd in te ruimen om correcties aan te brengen. Daarna hebben de redacteuren besloten zich te laten onderwijzen in de programmeertaal ‘Typo3’ zodat zij in de toekomst zelfstandig ‘achter de schermen’ van de website zouden kunnen werken. Zij kregen de techniek al snel onder de knie waardoor nog talloze grote en kleine verbeteringen konden worden aangebracht.

financiën

In het verslagjaar stonden tegenover inkomsten van € 4.000 uitgaven van € 10.393,90.

Het saldo van de financiële middelen is daardoor gedaald naar € 5.250,96

In 2020 zijn als gevolg van de corona pandemie geen activiteiten ontplooid.

De financiën zijn dezelfde gebleven.