MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Vermeulens boekpublicaties – de bundels De twee muzieken I en II (1918), Klankbord (1929), De eene grondtoon (1932) en De muziek dat wonder (1958) – alsmede Het avontuur van den Geest, De plaats van den mens in dat avontuur (1947) en zijn Princiepen der Europese muziek (1949) – staan op de website van DBNL. Klik HIER.