MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390203 Henriette Roland Holst aan Matthijs Vermeulen en Anny-Vermeulen-van Hengst

Henriette Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst

 

Bloemendaal, 3 februari 1939

 

Bloemendaal 3/2 – '39.

Waarde vrienden,

Het gebeuren op Nieuwjaarsdag is een nieuw bewijs van de innige verknochtheid, die tusschen Rik en Thijs bestond. Men kan hier zeker spreken van zieleverwantschap. Ik vind het daarom niets vreemd, dat toen Riks wezen over was gegaan tot een hoogere staat, Thijs daarvan een schok kreeg.

Ik begrijp, dat gij beide u verarmd voelt. Maar treur niet te zeer: hij is even schoon gestorven als hij geleefd heeft, in overeenstemming met den goddelijken wil. "De dood in liefde en bewustheid" zegt Meester Eckhart, "is de schoonste dood." Zoo is het.

Over enkele dagen hoop ik u een heel mooi portret te zenden.

Met een handdruk

Henriette Roland Holst

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA