MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19210508 Matthijs Vermeulen aan J.W.F. Werumeus Buning

Matthijs Vermeulen

aan

J.W.F. Werumeus Buning

Maartensdijk, 8 mei 1921

Zondagmiddag.

Maartensdijk

8 Mei 1921

Beste Jobs,

Het is niet uitgesloten, dat er nog journalistieke commentaren komen op mijn publicatie der Mengelberg-brieven. Ik wou ze slechts bij hooge uitzondering beantwoorden, maar ik wilde ze toch wel ter kennisneming hebben. Jij zit bij de monding. Zoudt ge niet de knipsels willen maken (en sturen) welke je tegenkomt?

Ik ben Woensdag in de stad en hoop je te zien. Elf uur 15, ben ik bij Staal.

Hartelijke groeten ook van Anny

je

Thijs

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum