MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Princiepen der Europese Muziek - 1949

Zie hier voor de tekst op DBNL.