MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Amsterdam als Muziek-stad

Vrienden van Vermeulen (oa. R.N. Roland Holst, J.W.F. Werumeus Buning en H.Th. Wijdeveld) ontwikkelden een plan om een bundel muziekkritieken uit te geven bij intekening. Titel zou zijn: Amsterdam als Muziek-stad. Men hoopte voldoende geld bijeen te krijgen om het gezin Vermeulen te kunnen ondersteunen bij hun verhuizing naar Frankrijk. Het plan is een stille dood gestorven door te weinig enthousiasme bij de intekenaars. Uit de kopij is later geput voor de samenstelling van Klankbord (1929).