MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Repliek op Voorthuysen - Mens en Melodie - 1954-03-15

Concept van puntsgewijze repliek op het antwoord van Van Voorthuysen in het maart-nummer van Mens en Melodie, geplaatst op dezelfde pagina.