MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

  1. 19471027 J.E. Schaap Persafdeeling Gezantschap der Nederlanden aan Matthijs Vermeulen

    J.E. Schaap aan Matthijs Vermeulen Bern, 27 oktober 1947 Bern 27 October 1947. Zeer geachte Heer, Daar het U ongetwijfeld zal interesseren, dat de artikelen, die u naar aanleiding v