MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471027 J.E. Schaap - Persafdeeling Gezantschap der Nederlanden aan Matthijs Vermeulen

J.E. Schaap

aan Matthijs Vermeulen

 

Bern, 27 oktober 1947

Bern 27 October 1947.

Zeer geachte Heer,

Daar het U ongetwijfeld zal interesseren, dat de artikelen, die u naar aanleiding van de uitvoering van de "Metamorphosen" van Richard Strauss door het Concertgebouworkest te Amsterdam, voor de "Groene" geschreven hebt ,ook in Zwitserland de aandacht getrokken hebben, doen wij U hierbij de vertaling van één dezer artikelen toekomen. Deze vertaling werd op 26 October gepubliceerd in de wekelijkse rubriek "Kulturspiegel" van de te Basel verschijnende "National Zeitung". Deze rubriek wordt verzorgd door de muziekredacteur van het blad, de heer O. Maag.

Met de meeste hoogachting

Persafdeeling van het Gezantschap der Nederlanden

J.E. Schaap.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA