MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630221 Matthijs Vermeulen aan Marie van der Kaaij - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Marie van der Kaaij

 

Laren, 21 februari 1963

 

Laren (N.H.)

Drift 45

21 febr. 1963

Zeer Geachte Mejuffrouw Van der Kaay,

Hartelijk dank voor Uw gelukwensen, en mooie bloemen.

Ik zou graag een onduidelijk en onbruikbaar gecopieerd Strijktrio (waarvan ik het manuscript niet meer bezit) in Uw helder leesbaar schrift willen zien.

Zoudt U zich daarmee kunnen belasten? Ik heb zulke goede herinneringen aan Uw voortreffelijke reproducties!

Gaarne Uw antwoord wachtend, met vriendelijke groeten,

Uw

Matthijs Vermeulen

 

transcriptie van de verzonden brief, in het archief is louter het concept aanwezig

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA