MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19571018 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 18 oktober 1957

Den Haag, 18 oktober, 1957.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Zelden krijg ik manuscripten in een zo perfecte staat als het uwe. In de regel geef ik alles ter voor-behandeling aan onze corrector. Maar bij U blijkt dat volstrekt overbodig. Ik kan het zonder enig bezwaar ter zetterij geven.

Heden gaf ik opdracht, U morgenochtend het overeengekomen onterugvorderbaar voorschot ad f 600,- over te maken.

Zodra de zetterij met het tikken een aanvang kan maken, zal ik U de proeven ter correctie doen toekomen.

Uw compositie van het manuscript vind ik prachtig.

Hoe graag ik weer eens met U zou willen praten, uw manuscript geeft daar in elk geval geen aanleiding toe. En op het ogenblik heb ik het tè druk, om er alleen voor een gesprek tussenuit te wippen.

Met hartelijke groet van huis tot huis,

Bert Bakker

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA