MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561029 Bert Bakker aan Matthijs Vermeulen

Bert Bakker

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 29 oktober 1956

's-Gravenhage, 29 oktober 1956.

Zeer geachte Heer,

In opdracht van de heer Bakker, die tot zijn leedwezen vandaag niet in de gelegenheid is U persoonlijk te schrijven, deel ik U mede, dat uw open brief uit den aard der zaak in het decembernummer van Maatstaf zal worden gepubliceerd. De heer Bakker hoopt, dat U geen bezwaar hebt, dat een afschrift van uw bijdrage wordt gezonden naar de heer Schilp, opdat deze eventueel aan het slot enkele regeltjes kan toevoegen. Het is bij ons gebruikelijk de 'tegenpartij' zo mogelijk in hetzelfde nummer nog even aan het woord te laten.

De heer Bakker heeft het voornemen in November contact met U op te nemen over zijn plannen, die de heer Roland Holst reeds heeft overgebracht, ten aanzien van een pocket en ten aanzien van ongeregelde medewerking aan Maatstaf.

Mocht de heer Bakker door de enorme drukte, die de maand november voor een uitgeverij meebrengt, daartoe niet in staat zijn, dan wil hij gaarne zijn bezoek uitstellen tot januari, aangezien hij de maand december buitenslands verblijft. Uw telefoonnummer ziet hij met belangstelling tegemoet.

Met beleefde groet en hoogachting,

Redactie Maatstaf

get. Daisy Wolthers

secr.esse

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA