MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490425 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

Frederic von Eugen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 25 april 1949

Amsterdam, 25 April 1949

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

In dank zend ik U hierbij het manuscript terug van de lezing, die U op De Koepel hebt gehouden.

Voor publicatie in boekvorm lijkt mij het stuk niet zo geschikt. De aangewezen vorm voor publicatie is eigenlijk het tijdschrift. Wellicht zal De Nieuwe Stem tot opneming overgaan, indien althans de omvang daarvoor niet te groot is. De omvang is eigenlijk, geloof ik, de grootste moeilijkheid. Het stuk is te groot voor servet en te klein voor tafellaken.

De lezing heeft mij zeer geboeid en ik hoop dus van harte, dat er iets op gevonden wordt, om toch tot publicatie te komen. Mocht De Nieuwe Stem bezwaren hebben, dan zal ik graag nog eens overleggen wat er nog te doen zou staan.

Met Lichtveld heb ik voor U en mij tezamen een afspraak gemaakt. Tot mijn spijt echter is de juiste datum mij ontschoten en Lichtveld is op het ogenblik in België. Zodra hij terug is, zal ik hem vragen en U berichten.

Met veel genoegen denk ik terug aan Uw laatste bezoek en ik hoop, dat wij gelegenheid zullen hebben met kortere tussenpozen dan tot nu toe elkaar te ontmoeten.

Hoogachtend,

F. von Eugen

Bijlage

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA