MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471117 T. van Gelder-Coolsma aan Matthijs Vermeulen

T. van Gelder-Coolsma

aan

Matthijs Vermeulen

Eindhoven, 17 november 1947

Eindhoven, 17 November 1947.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Tijdens een bezoek, nu eenige weken geleden, van een vriend van mijn man, die de oorlogstijd te Weenen doorbracht, kwam Uw vorig artikel in de Groene van 1 Nov. ter sprake en wel speciaal Richard Strauss. De vriend bevestigde de juistheid van het door U geschrevene en vertelde dat Strauss – voor wie ook te Weenen een groot festival ter eere van zijn 80ste verjaardag was aangericht – na de bevrijding geïnterviewd werd door een Amerikaansch journalist op Strauss' landgoed in Beieren, dat deze van Hitler ten geschenke had gekregen en nog bewoonde.

Strauss deelde o.a. mede "dat hij Hitler nog steeds als een held vereerde en dat Hitler zooveel voor de Kunst gedaan had!"

Misschien kan dit U nog van dienst zijn.

Hoogachtend,

T. van Gelder-Coolsma.

Javalaan 31,

Eindhoven.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA