MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19420619 Matthijs Vermeulen aan Thea en Joanna Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea en Joanna Diepenbrock

Louveciennes, 19 juni 1942

Louveciennes 19 juni 1942

Beste Thea en Joanna, Vanochtend ontving ik een uitnoodiging om "composities" in te zenden voor het "Tweede Nederlandsche Radio-Muziekfeest", te geven in september door Hilversum. Ik kan van hieruit moeilijk beoordeelen in hoeverre zulk een invitatie overweging verdient. Van de jury ken ik niemand. En in princiep laat het mij onverschillig. Maar ik bedacht dat jullie misschien aangetrokken zoudt kunnen zijn om La Veille bij zulke gelegenheid te vertolken. Zoo ja, dan zou ik Hilversum eenvoudig antwoorden zich in verbinding te stellen met jullie. Ik wacht dus tot ik hierover je opinie vernomen heb. Het zou me natuurlijk buitengewoon verheugen jullie op deze wijze te kunnen hooren, doch laat dit geen motief zijn.

Ik ben bezig aan mijn adagio. Hoe gaat het bij jullie? In mei en juni zond ik je een kaart en twee brieven, waarop ik nog niets terug kreeg. Mijn vrouw ontving je brief, Thea. Zij kwam echter nog niet tot schrijven omdat het vertrek van onze dochter eenige verwarring en overmaat van bezigheden veroorzaakt heeft. Ik was met mijn dochter overeengekomen dat zij met de uitvoering van haar besluit zou wachten tot na het einde van den oorlog doch zij heeft zich niet aan die afspraak gehouden en ons plotseling voor een fait accompli gesteld. Men troost zich in dergelijke gevallen met de bedenking dat het zich gaan opsluiten in een nonnenklooster nog het minst erge is van alle andere mogelijkheden!

Curieus die lezing van Jany bij jullie. Ik had die drommels graag willen bijwonen. De schaarsche echo's welke ons sinds eenigen tijd uit Holland bereiken zijn niet opwekkend. Welk een genoegen zou het voor me zijn om zulk een ouden vriend nog even terug te zien. En welk een onmetelijke beteekenis kreeg in dezen tijd het woord gedachtenwisseling!

Veel hartelijks van ons allen en uw toegenegen

Matthijs Vermeulen

briefkaart

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA