MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19190113 Anny Vermeulen-van Hengst aan Louis Zimmermann

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Louis Zimmermann

Amsterdam, 13 januari 1919

Maandag. 13.1.19

Geachte Mijnheer Zimmerman,

Als vrouw van 'n criticus (en nog wel van één die zoo "befaamd" is als Thijs!!) moest ik misschien m'n mond houden, dòch:

U vertolkt wèl het hart van een Beethoven, van iederen meester wiens compositie U her-schept. –

In de overdreven hulde door de menschenmassa gebracht ligt soms een beklagenswaardige poging om eigen gebrek aan hart te maskeeren. Niet waar, wanneer zèlfs een beroemdheid faalt in de herkenning van het kloppende hart van den meester, wel, dan zijn zij (de massa) immers ook niet te laken? Dan krijgen zij zoo'n o zoo prettig zelf-voldaan gevoel en dàt doet zóó uitbundig de handpalmen tegen elkaar kletsen. –

U wordt telkens en telkens weer de grootste en ware hulde gebracht door de harten der vele "stillen", waarin U ontroering toovert door Uw warme bloeiende toon. –

Met vriendelijke groeten,

Uwe

Anny Vermeulen-van Hengst

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut