MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19180408 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

Matthijs Vermeulen

aan

Evert Cornelis

Amsterdam, 8 april 1918

8 Apr. 1918

Valeriusstr. 157

Waarde Cornelis,

Als er niets tusschenkomt kom ik heel gaarne Woensdagavond bij je. Dezen middag kan ik niet.

Met vriendelijken dank ook namens mijn vrouw, voor je gelukwenschen.

tt

Matthijs Vermeulen

In haast, Maandagmorgen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut