MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19170503 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

Matthijs Vermeulen

aan

Jan Greshoff

Amsterdam, 3 mei 1917

3 Mei 1917

Brave Jan,

Met verteedering zend ik u deze papieren, je sinds drie dagen missend aan mijn rechterzijde, en alle schuld van deze troostelooze verdwijning gevend aan den nieuwen haring, welke wij samen aten op ons laatste avondmaal en die zonder twijfel te nieuw was. Gij weet, dat ik niet spoedig bezoeken maak, doch weet ook dat ik je elk uur de genezing toe wensch, met onze heele redactie.

De vriendelijke groeten van

Den braven

Thijs.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum