MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670211 Peter Schat aan Matthijs Vermeulen

Peter Schat

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 11 februari 1967

Amsterdam, 11 febr 67

Cher Maître,

Ik heb uw reactie in de Groene op onze actie tegen het Concertgebouw gelezen, en lange tijd niet geweten hoe ik daarop moest reageren. U maakte melding van de ernstige ziekte die U getroffen had en ik heb ook van anderen gehoord hoe U daaronder lijdt.

Omdat alles wat U als componist en als persoon in de nederlandse muziek vertegenwoordigt mij dierbaar is, drukt de wetenschap dat U zwaar ziekt bent op mij, en kleurt bij voorbaat mijn reactie.

Want natuurlijk spijt het mij dat U niet aan onze kant staat in de door ons aanhangig gemaakte kwestie. Wij hadden zo'n reactie van U ook niet verwacht. Maar nog meer betreuren wij het dat wij op dit moment niet met U hierover van gedachten kunnen wisselen.

Ik heb er niettemin sinds lang behoefte aan U te zeggen dat alles wat U in partituur en op schrift gebracht hebt voor mij en mijn vrienden een blijvende inspiratiebron is, ook al begaan wij misschien heel andere wegen. Ik spreek ook namens mijn vrienden wanneer ik U een spoedig herstel toewens.

Met hartelijke groeten,

Peter Schat

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA