MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19660923 Pieter van der Meer de Walcheren aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Pieter van der Meer de Walcheren

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Sint Paulusabdij Oosterhout, 23 september 1965

+ 23 Sept. 1966

In deze ontroerend schoone nazomer-dag denk ik aan Mathijs en jou, lieve Thea. De boomkruinen staan roerloos en woordloos in het zonlicht. En ik hoor de muziek van Mathijs.

Trouw gaat iederen dag mijn gedachte naar Mathijs en naar jou. Ik ben dan tegenwoordig bij jullie beiden, en ik leef jullie lijden innig mee. –

Omhels Mathijs voor mij. Ik kan de gedachte aan zijn lijden niet uit mij bannen.

Ik zegen jullie beiden – jullie drieën, met de zegen van Gods onbegrijpelijke liefde. –

je vriend

Pieter —

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA