MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19641231 Ministerie van OK & W - staatssecr. L.J.M. van de Laar aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (staatssecretaris L.J.M. van de Laar)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 31 december 1964

 

's-Gravenhage

31 december 1964

Onderwerp

bijzonder eregeld (1964)

 

Na het advies van de Raad voor de Kunst te hebben ingewonnen, heb ik besloten aan enkele vooraanstaande toonkunstenaars als blijk van waardering voor de zeer bijzondere bijdragen, die zij aan het Nederlandse muziekleven hebben geleverd, een bijzonder eregeld van f. 5.000,-- per jaar te verlenen.

Het doet mij genoegen u te kunnen berichten, dat ik voornemens ben u als toonkunstenaar over het jaar 1964 een dergelijk bijzonder eregeld toe te kennen. Dit eregeld zal u binnenkort worden uitbetaald.

Onder voorbehoud, dat de begrotingswetgever mij daartoe de benodigde gelden ter beschikking stelt, denk ik u ook over volgende jaren eenzelfde uitkering te doen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,

drs. L.J.M. van de Laar

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA