MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19631119 Stichting Nieuwe Muziek - Koen van Slogteren aan Matthijs Vermeulen

Stichting Nieuwe Muziek (Koen van Slogteren)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 19 november 1963

 

Amsterdam, 19 november 1963

Weledelgeboren Heer,

Op de 15 en 16 december plaatsvindende concerten van onze Stichting (resp. te Amsterdam en Den Haag) zal door het Herzberger Kwartet een uitvoering van Uw strijkkwartet worden gegeven.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer U bereid zoudt zijn voor ons een korte toelichting over dit strijkkwartet te schrijven (± 200 woorden), welke toelichting wij dan gaarne in het programma zouden willen opnemen.

In de hoop, dat U ons verzoek zult wilt [lees: willen] inwilligen, verblijven wij,

met de meeste hoogachting,

STICHTING NIEUWE MUZIEK

K. van Slogteren

Secretaris

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA