MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630915 J.S. Halbertsma aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

J.S. Halbertsma

aan

Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Amsterdam, 15 september 1963

Amsterdam, 15 September

Beste Thea en Matthijs.

Heel hartelijk dank voor de toezending van de gramofoonplaat.

Eerlijk gezegd ben ik wel blij dat de opname van La Veille niet gelukt is!

Ik heb nog niet eerder geschreven, omdat we vanavond de plaat pas voor het eerst hebben gedraaid. Ik vind de sonate heel mooi, met veel merkwaardige vondsten. Ik hoop me er nog eens aan te wagen − het is overigens hels moeilijk om te spelen, zowel technisch als muzikaal. In ieder geval lijkt me dat het niet beter gespeeld kan worden dan hier het geval is, door beide spelers − ik zou me kunnen voorstellen, dat Matthijs het precies zo heeft bedoeld.

Nogmaals dank, met hartelijke groeten van ons beiden, ook aan Odilia.

Justus

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA