MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630501 L.A.P.M. van den Broeke aan Matthijs Vermeulen

L.A.P.M. van den Broeke

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 1 mei 1963

1 Mei '63

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De Senioren van het "Senioren-Convent in de Journalistiek" bieden u hun gelukwenschen aan bij uw benoeming door H.M. de Koningin tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het is mij persoonlijk een groot genoegen u deze wenschen over te brengen. Moge 12 Juni u ook grote voldoening schenken.

Leonardus van den Broeke

voorzitter

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA