MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630211 Ministerie van OK&W - J. Hulsker aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)
aan
Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 11 februari 1963

's_Gravenhage
11 februari 1963

75 ste verjaardag

 

Gaarne bied ik u mijn gelukwensen aan bij uw 75ste verjaardag. Ik denk hierbij aan uw grote verdiensten als componist en aan uw belangrijke publicistische arbeid.

Bij deze gelegenheid kan ik u tot mijn genoegen berichten, dat ik besloten heb u voor éénmaal een extra-eregeld van f 500,-- toe te kennen. Dit bedrag zal op de gebruikelijke wijze aan u worden overgemaakt.

De Staatssecretaris,

namens deze, de chef van de afdeling Kunsten,

J. Hulsker

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA