MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630211 L.A.P.M. van den Broeke aan Matthijs Vermeulen

L.A.P.M. van den Broeke

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 11 februari 1963

Amsterdam 11 Febr. '63.

Gevierde Vijfenzeventig Jarige.

Namens de oudere Nederlandsche journalisten in binnen en buitenland (o.a. Amerika), vereenigd in het Senioren Convent in de Journalistiek, bied ik u onze gelukwenschen aan met uw 75en jaardag en de bijzondere uitvoering in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Als voorzitter is het mij een persoonlijk genoegen u deze gelukwenschen te kunnen aanbieden omdat ik mij gaarne herinner uwe muziek-critische bijdragen aan De Tijd toen ik ook aan dit blad verbonden was. Hopende u ook eens op onze bijeenkomsten de mogen begroeten

met journalistieke groeten

Leonardus van den Broeke

N.B. Uw adres kreeg ik van Donemus.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA