MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630209 Hildo Krop aan Matthijs Vermeulen

Hildo Krop

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 9 februari 1963

9 febr. 1963

Zeer Geachte Heer Vermeulen

"maar hij zegt het met de overtuigingskracht van de jonggeblevene" − Dit is 'n zin uit het warme en van meeleven getuigende stuk van Mönnich wat ik in de Groene van deze week vond.

Ik lig op 't ogenblik na 'n aanval van vaatkramp in 't ziekenhuis maar knap al weer aardig op en kan niet na laten U nog geluk te wensen met Uw 75ste verjaardag en te hopen dat U nog lang die jeugdige overtuigingskracht behouden moogt.

met hartelijke groeten mede namens mijn vrouw

Uw

Hildo Krop.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA