MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19610820 Matthijs Vermeulen aan redactie Delta - N. Stamer - concept

Matthijs Vermeulen

aan

redactie Delta (N. Stamer)

 

Laren, ± 20 augustus 1961

 

Zeer Geachte Mej. St

Het is mij een genoegen U hierbij te doen toekomen wat U mij in Uw schrijven 15-8 gevraagd hebt. N.l. een beknopte curriculum vitae; een passage uit het manuscript van de 6e symph. als frontispice; het adres van de Sticht D. waar de muziek verkrijgb. is; en terugzending der eng. vert. van mijn artikel.

Het werk van de vertaler schijnt mij uitstekend. Ik aarzel slechts of het niet beter zou zijn om inplaats van H.B. te zeggen J.B., maar wellicht is H.B. even courant in E. als hier. Op pagina 8 regel 4 zou ik de tussenzin beginnend bij complex en eindig[end] met and a half, tussen haakjes wensen, ter wille van de duidelijkheid.

Wanneer dit mogelijk is, zou ik ook de vert. van den curric. gaarne doorkijken alvorens zij verschijnt.

En mag ik het fragment partituur van U terughebben?

U bij voorbaat dankend,

Met de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA