MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600426 Jan Odé aan Matthijs Vermeulen

Jan Odé

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 26 april 1960

Amsterdam-Z., 26 april 1960

Zeer geachte heer Vermeulen,

Het bestuur van het Cultuurfonds Buma heeft met genoegen gehoord, dat uw Zesde Sinfonie gedurende het Festival van de I.S.f.C.M. te Keulen zal worden uitgevoerd.

Indien u niet van andere zijde middelen worden aangeboden om het Festival bij te wonen, zal het voor het bestuur van het Cultuurfonds Buma een genoegen zijn u een bedrag van f. 500,− (vijfhonderd gulden) voor dat doel ter beschikking te stellen.

Gaarne hoor ik van u of u hiervan gebruik wilt maken.

Met de meeste hoogachting,

Jan Odé

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA