MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600419 Matthijs Vermeulen aan Hendrik Valk - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Hendrik Valk

 

Laren, 19 april 1960

 

19-4-60

Zeer Geachte Heer Valk,

Gelieve mij te verontschuldigen dat omstandigheden verhinderd hebben U eerder te antwoorden op uw schrijven van 30-1-'60.

Voor de uitvoering van uw plan zal ik U gaarne terwille zijn. Ik zag eens uit de Bijbel geciteerd "Ne impedias musicam". Verhinder de muziek niet. Het staat er zo maar, zonder te nopen tot consequenties. Met genoegen maak ik ervan Ne impedias picturam.

Zou het niet het eenvoudigst zijn als U, hier in de buurt vertoevende, op een middag met mooi weer, even kwam aanlopen na mij verwittigd te hebben? Tel 5136. Misschien kunt u dan direct van wal steken, misschien kunnen wij dan een nadere afspraak maken.

Ik moet U bekennen dat ik nooit iets van uw werk gezien heb. Dit geeft mij een redelijke kans bij onze kennismaking te winnen!

Met vriendschappelijke groet, en hoogachting

Matthijs Vermeulen

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA